3-daagse Opleiding Belevingsonderzoek

In deze 3 dagen leren we een andere manier kennen om het gedrag van een kind of de klacht waarmee iemand aangemeld wordt, te leren begrijpen.

We oefenen de Blacky, de FID en de ZAT in.

Een belevingsonderzoek? Wat houdt dit in? Daarom hier nog een woordje uitleg.

Een belevingsonderzoek betekent dat er een eerste kennismaking met het kind plaatsvindt, waarbij we een verhaal maken, een tekening maken en een gesprek hebben.

Het verhaal dat gemaakt wordt, is een projectieve test, genaamd “Blacky”. De kinderen krijgen een reeks van 11 prenten aangeboden waarover zij, met hun fantasie, een verhaal mogen vertellen. In de 11 prenten zitten emotionele en relationele triggers.

Bij het interpreteren van dergelijke test, gaan we bijzonder voorzichtig te werk! We stellen onszelf enkel vragen en hypothesen, die we dan later in het gesprek (na de tekening) zullen gaan aftoetsen. Zo zijn we zeker dat we geen hypotheses maken, waarin het kind zichzelf niet kan herkennen.

Daarna wordt gevraagd aan het kind om enerzijds zichzelf te tekenen en anderzijds om alle gezinsleden als dieren te tekenen. Ook dit is een projectieve test waarbij we proberen de relationele dynamieken in kaart te brengen. Ook hier weer dezelfde opmerking: we zijn bijzonder voorzichtig in het maken van hypotheses en we gaan dit zeker aftoetsen in het meteen erop volgend gesprek met het kind.

Na deze 2 testjes, volgt er dus gesprek en/of spel. Zoals gezegd gaan we hier de indrukken/ hypothesen uit de testjes aftoetsen. Kinderen mogen zoveel vertellen als ze willen. Ook wanneer ze beslissen ergens niet dieper op in te gaan, zal dit gerespecteerd worden.

Op het eind van het gesprek wordt er met het kind nog besproken wat er wél en wat niét verteld mag worden aan de zorgfiguren (die daarna op gesprek komen). Het kind krijgt dus de uitleg omtrent het beroepsgeheim nog eens aangeboden.

Met deze manier van werken kunnen we ons dus een beeld vormen van het emotionele en relationele functioneren van een kind, evenals de belevingen van een kind.

We bespreken ook casussen om zo vlot tot een therapeutische strategie te komen en concrete doelstellingen te bepalen bij het werken met cliënten.

Let op: kennis van het Co.D.A.E.-denkkader is nodig!

Donderdagen: 29/02 + 14/03 + 28/03

Toelatingsvoorwaarden: U bent werkzaam in de hulpverlening met kinderen en/of jongeren. U heeft een diploma bachelor of master in een deelgebied van de hulpverleningssector.

Locatie: Bosakkers, Lochristi    Tel: 0497/208439     e-mail: tine.maeyens@gmail.com

Inschrijven: Via mail bezorgt u mij: Naam + Voornaam, Adres, Telefoon / GSM + email, Geboortedatum, Werkadres + Functie op werk, eventueel ondernemingsnummer

Betaling: De prijs is 270 euro voor deze module OF 240 indien u 3 of 4 modules volgt.

KBC: BE43 7370 5647 8901