3-daagse Opleiding gesprekstechnieken

We trainen samen de gesprekstechnieken om verdiepende gesprekken met onze cliënten te kunnen aangaan. Onze job vereist een grondige kennis van de techniek om een gesprek zinvol te kunnen maken. We willen op het einde van een gesprek dat een cliënt zich beluisterd, begrepen, onbeoordeeld voelt, maar eveneens proberen we met de cliënt tot nieuwe inzichten te komen. Wanneer het denken en voelen van een cliënt gekoppeld raakt, kan een congruente persoon met keuzevrijheid in gedrag ontstaan.

We oefenen op reflecteren, samenvatten, confronteren, paradoxale interventies, empathisch luisteren, contactreflecties,…

Let op: elke deelnemer dient 2 x 5 minuten audiofragment mee te brengen om dit technisch te bespreken.

Reeks voorjaar 2023: donderdagen 11/5 25/5 8/6

Maximaal 10 deelnemers! NOG 3 PLAATSEN

Toelatingsvoorwaarden: U bent werkzaam in de hulpverlening. U heeft een diploma bachelor of master in een deelgebied van de hulpverleningssector.

Locatie: Crookstraat 4, 9820 Merelbeke    Tel: 0497/208439     e-mail: tine.maeyens@gmail.com

Inschrijven: Via mail bezorgt u mij: Naam + Voornaam, Adres, Telefoon / GSM + email, Geboortedatum, Werkadres + Functie op werk, eventueel ondernemingsnummer

Betaling: De prijs is 275 euro.

KBC: BE43 7370 5647 8901