Vormingsaanbod scholen

Leerkrachten worden in onze huidige maatschappij voor heel wat uitdagingen gesteld. Naast het gewoon lesgeven en cognitief stimuleren, moeten ze ook opvoeder, therapeut, vertrouwenspersoon,… zijn. Al deze taken samen combineren én voor een klasgroep van ruim 20 verschillende kinderen staan, is niet evident.

U herkent het wel… Een kleuterklas met ruim 20 kinderen. Heel wat kinderen spelen flink en maken hun werkjes goed of zitten te luisteren in het kringmoment. Maar dan is er tijdens het voorlezen altijd die ene die de groep stoort, niet stil kan zitten, lastig gedrag stelt… Of tijdens het spelen is er altijd wel die ene die ruzie heeft met andere kinderen en die slaat en bijt en krabt… Of tijdens het maken van werkjes is er altijd die ene die niet durft, die stil is en tot niet veel creativiteit komt…

En dan de lagere school… Een klas van ruim 20 kinderen, waaronder minstens één met het ADHD-etiket, nog iemand met het ASS-etiket, nog een andere leerling met dyslexie of dysorthografie of dyscalculie of dys… En dan heb je nog het dromerige meisje of de actieve jongen… Of dan heb je een zwakke leerling en daarnaast een hoogbegaafde leerling. Als leerkracht probeer je hen allemaal goed te begeleiden om te leren lezen, rekenen, schrijven, maar ook samenwerken, vaardigheden leren,… Je probeert elk kind individueel te bereiken, maar in de grote groep is dat niet altijd eenvoudig…

En dan hebben we het nog niet gehad over de ouders van de kinderen en leerlingen, die ook met hun vragen en bezorgdheden of soms zelfs kritiek bij de leerkracht komen aankloppen…

Voor elke leerkracht die wel eens met zijn handen in het haar zit, voor elke school die zich vragen stelt omtrent de complexiteit van klasgroepen, is dit vormingsaanbod bedoeld.

In de vorming staan we stil bij het evenwicht vinden tussen de klasgroep en het individuele functioneren van een leerling. Er wordt dus zowel gekeken vanuit de noden van de leerkracht alsook vanuit de noden van leerlingen, en hoe we die goed op elkaar kunnen afstemmen.

In de vorming worden twee grote denkpistes gecombineerd: het pedagogisch handelen en het ontwikkelingsgericht handelen. Inzicht en begrip van beiden maakt het werken in de huidige klasgroepen soms een heel stuk fijner, zowel voor de leerling, maar vooral voor de leerkracht.

Naast deze twee grote denkpistes wordt de vorming ook steeds afgestemd op uw concrete vragen en eventuele casuïstiek, zodat het echt een vorming op maat wordt.

Vormingen kunnen zowel een halve dag (9u00 – 12u00 OF 13u00 – 16u00) als een volledige dag doorgaan (9u00 – 16u00).

Kostprijs voor een halve dag is 250 euro / voor een hele dag 500 euro + verplaatsingskosten.

Aanvragen mogen via mail tine.maeyens@gmail.com of via 0497/208439