Mama en papa / pleegouders / …

Voor de ouders zijn er 3 mogelijke werkvormen. De meest voor de hand liggende en meest gebruikte werkvorm is de ouderbegeleiding. Maar wanneer we meer moeten inzetten op de relatie tussen ouder en kind of tussen meerdere gezinsleden, dan wordt geopteerd om ouder-kind-therapie of gezinstherapie te starten.

Ouderbegeleiding: voor ouders met de handen in het haar.

Ouder-kind-therapie: wanneer de relatie tussen ouder en kind spaak loopt. Dit gebeurt soms via speltherapie, creatieve of gesprektherapie, naargelang de mogelijkheden van het kind en de ouder.

Gezinstherapie: wanneer het gezin het gevoel heeft geen harmonieus systeem meer te vormen. Dit gebeurt soms via speltherapie, creatieve of gesprektherapie, naargelang de mogelijkheden van het gezin.

 

Deze gesprekken gaan altijd door tijdens de schooluren. Hiervoor wordt een briefje meegegeven met het kind voor school.

Een sessie van een uur kost 60euro (ouder-kind-therapie).

Een sessie van anderhalf uur kost 80euro (gezinstherapie of ouderbegeleiding).

Er wordt steeds een ontvangstbewijs meegegeven en u brengt het document van uw mutualiteit voor terugbetaling voor psychotherapie voor kinderen en jongeren mee, zodat u recht hebt op gedeeltelijke terugbetaling.