Voorstelling

De implicaties van het Coronavirus op de praktijk

WANNEER HET U TE VEEL WORDT OF UW (PLEEG-)KIND LIJKT NIET MEER TE FUNCTIONEREN, AARZEL DAN NIET EN NEEM CONTACT OP (0497/208439 of tine.maeyens@gmail.com)

Vanuit de BFP en de VVKP kregen psychologen vandaag (18/03/2020) extra richtlijnen aangaande de praktijk.

Blijft de praktijk open?

Ja, de praktijk is niet verplicht om te sluiten. Klinisch psychologen vallen onder de categorie medische zorg. Er is dus geen sluitingsplicht. Integendeel, de overheid vraagt ons om de praktijken open te houden en dus te blijven werken, maar tele – en online werken wordt voor ons de nieuwe norm.

THERAPIE KAN ENKEL DOORGAAN IN DE PRAKTIJK WANNEER:

1° MEN NIET ONLINE of TELEFONISCH THERAPIE KAN VOLGEN

2° MEN DREIGT TE DECOMPENSEREN (niet meer kan functioneren door angsten, depressie, burnout of wanneer klachten zoals anorexia, automutulatie, suïcide, dwanghandelingen het leven volledig overschaduwen)

3° ER IN DE PRAKTIJK STRIKTE VEILIGHEIDSMAATREGELEN GEHANTEERD WORDEN

Praktijken blijven dus open, zeker met het oog op de maatschappelijke onrust en de implicaties daarvan op kinderen en volwassenen.

Voor de hulpverlener:

Garandeer zorgcontinuïteit: er is geen advies om op dit moment de praktijk te sluiten, integendeel. Indien wij allemaal onze praktijken zouden sluiten riskeren we een overbelasting van de tweede lijn, derde lijn en de spoeddiensten. Dit dienen we ten allen tijde te vermijden! 

Voor de cliënt:

Zoek professionele hulp: merk je dat je overweldigd wordt door gevoelens van onrust, angst en dat deze je dagelijks leven (werk, persoonlijke relaties) verstoren. Zoek dan contact met een professional uit de geestelijke gezondheidszorg, bij voorkeur bij een psycholoog bij jou in de buurt. Het is erg belangrijk om op dit moment voorzieningen zoals de CGG’s en onze ziekenhuizen niet verder te overbelasten.

Voor de praktijk:

  • De wachtkamer kan niet gebruikt worden! Mensen die kinderen brengen op therapie dienen in het auto te wachten. Ook de cliënt zelf mag maar binnenkomen als de voordeur wordt opengedaan.
  • Bij het binnenkomen dient de cliënt eerst zijn handen te wassen. Handen drogen met keukenrol!
  • Uiteraard wordt elk fysiek contact vermeden (geen handen schudden ter begroeting) en wordt er 2 meter afstand behouden.
  • Kwetsbare personen: Mensen van 65+ jaar mogen niet in de praktijk, evenals mensen met belastende medische geschiedenis (hartklachten, diabetes,…)
  • Er wordt in materiaal beperkt en het materiaal wordt telkens gereinigd om contaminatie via materiaal (bij speltherapie) tegen te gaan.
  • Wie de geringste ziektesymptomen heeft, kan niet binnenkomen.

Promoot persoonlijke veiligheid: mensen kunnen zelf aan hun veiligheid en aan die van hun omgeving werken. Dat gevoel van zelfcontrole is belangrijk om gevoelens van onrust tegen te gaan. Ze kunnen dat doen door de richtlijnen van de overheid op te volgen inzake persoonlijke hygiëne (vb. handenwassen), omgevingsmaatregelen (vermijden van evenementen), sociale afstand te respecteren (vermijden van met te veel mensen in te kleine omgevingen), enz. Een overzicht van deze maatregelen kan je vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/.

 

Hopend u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Maeyens Tine

 

Maeyens Tine         CrookstraatTINE 4, 9820 Merelbeke

0497/20 84 39          tine.maeyens@gmail.com

  • Ik stel mezelf kort voor: Ik ben licentiate klinische psychologie en gespecialiseerd in de ontwikkelingsgerichte en cliëntcentered therapie. Ik ben als psychologe reeds 23 jaar werkzaam en ben erkend door de erkenningscommissie en de Belgische Federatie van Psychologen.
  • Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en ouderen zijn welkom. In een verkennend gesprek gaan we eerst de hulpvraag exploreren en daarna wordt gezamenlijk de best passende therapeutische strategie besproken.
  • Elke cliënt is voor mij uniek. Ik maak me dan ook sterk dat ik elk kind, elke jongere, elk gezin en elke volwassene of oudere goed leer kennen en samen met hen op weg ga om zo efficiënt mogelijk een antwoord te bieden op hun hulpvraag.
  • Mijn streefdoel is altijd om de mensen op zo´n kort mogelijke tijd te helpen, zodat ze weer op eigen krachten hun toekomst verder kunnen uitbouwen.