Belevingsonderzoek

Vaak hebben kinderen en jongeren klachten of stellen ze gedrag, maar is het moeilijk te achterhalen wat de eigenlijke oorzaak is (bv: een kind heeft elke ochtend buikpijn, maar er is medisch niets aan de hand). Met een belevingsonderzoek ‘vertalen’ we de boodschap (van bijvoorbeeld de buikpijn) in begrijpelijker taal, zodat we het kind en het gezin kunnen helpen.

Een belevingsonderzoek duurt afhankelijk van de leeftijd 1 uur tot maximaal anderhalf uur voor het kind/de jongere. Daarna volgt een gesprek met de ouders gedurende ongeveer anderhalf.

U voorziet dus best 2u30 à 3u de tijd voor een volledig belevingsonderzoek.

Gezien een belevingsonderzoek altijd tijdens de schooluren doorgaat, wordt een briefje voor school meegegeven.

Onderzoeken kunnen zowel in de praktijk als bij de mensen thuis gebeuren. Het is vaak voor jonge kinderen makkelijker om het onderzoek thuis te laten doorgaan, zodat in hun vertrouwde omgeving zijn en ook geen uur moeten wachten tijdens het gesprek van de ouders. Ook voor de ouders is het vaak aangenamer om het onderzoek thuis te laten doorgaan.

Indien gewenst wordt een verslag opgesteld met de resultaten en bevindingen en dit wordt aan de ouders bezorgd. Indien de ouders toestemming geven, wordt dit verslag ook aan de huisarts bezorgd.

Kostprijs:

  • U betaalt 79 euro per uur voor het contact tijdens het belevingsonderzoek.
  • Voor onderzoek aan huis wordt 0,50/km + 0,50/minuut
  • Voor een verslag wordt 40 euro gerekend

U brengt het document van uw mutualiteit voor terugbetaling voor psychotherapie mee, zodat u recht hebt op gedeeltelijke terugbetaling.