5-daagse training speltherapie

Speltherapie is een specifieke vorm van therapie voor kinderen en jongeren. Kinderen praten vaak makkelijker via spel dan via de verbale taal. Om die speltaal goed te begrijpen en om goed te kunnen communiceren met het kind, is het nodig dat de therapeut de speltechnieken goed beheerst.

In de training ligt de klemtoon op de speltechnieken in de praktijk. Er wordt weliswaar een link gemaakt met bekende theoretische achtergronden, maar er wordt vooral geoefend. Speltechnieken moet je ‘in de vingers krijgen’.

Er wordt zowel stilgestaan bij het gewone spel, zoals het poppenhuis, het leger in de zandbak, maar ook bij spelen met klei, zwaardvechten, gezelschapsspelletjes en zo meer. Er wordt vooral gewerkt met eigen casusmateriaal van de deelnemers om zo veel mogelijk leerkansen te bieden.

Programma: 5  dagen: – 9u00 tot 12u00 / middageten  / 12u45 tot 15u45

Reeks najaar 2021: donderdagen: 2/9 + 16/9 + 30/9 + 14/10 + 28/10    VOLZET!

Reeks winter 2021:  dinsdagen: 19/10 + 2/11 (pas op: herfstvakantie) + 16/11 + 30/11+14/12 VOLZET!

Reeks voorjaar 2022: dinsdagen: 18/1    8+22/2    8+22/3

Reeks najaar 2022: donderdagen: 8/9   22/9   6/10   20/10   17/11

Maximaal 8 deelnemers!

Toelatingsvoorwaarden: U bent werkzaam in de hulpverlening met kinderen en/of jongeren en geeft (of wil) speltherapie (geven). U heeft een diploma bachelor of master in een deelgebied van de hulpverleningssector. Het is een meerwaarde om vertrouwd te zijn met het Co.D.A.E.-denkkader.

Locatie: Crookstraat 4, 9820 Merelbeke      Tel: 0497/208439                                                     e-mail: tine.maeyens@gmail.com

Inschrijven: Via mail bezorgt u mij: Naam + Voornaam, Adres, Telefoon / GSM + email, Geboortedatum, Werkadres + Functie op werk

Betaling: De prijs is 400 euro.

KBC: BE38 7330 2034 5172

met vermelding van uw naam en welke opleidingsreeks u wilt volgen

(inschrijvingen zijn pas geldig na storting van het bedrag en het bezorgen van de nodige gegevens)