5-daagse training speltherapie

Speltherapie is een specifieke vorm van therapie voor kinderen en jongeren. Kinderen praten vaak makkelijker via spel dan via de verbale taal. Om die speltaal goed te begrijpen en om goed te kunnen communiceren met het kind, is het nodig dat de therapeut de speltechnieken goed beheerst.

In de training ligt de klemtoon op de speltechnieken in de praktijk. Er wordt weliswaar een link gemaakt met bekende theoretische achtergronden, maar er wordt vooral geoefend. Speltechnieken moet je ‘in de vingers krijgen’.

Er wordt zowel stilgestaan bij het gewone spel, zoals het poppenhuis, het leger in de zandbak, maar ook bij spelen met klei, zwaardvechten, gezelschapsspelletjes en zo meer. Er wordt vooral gewerkt met eigen casusmateriaal van de deelnemers om zo veel mogelijk leerkansen te bieden.

Programma: 5  dagen: – 9u00 tot 12u00 / middagpauze  / 12u45 tot 15u45

Reeks najaar 2023: donderdagen 26/10   9/11   23/11   7/12    21/12   VOLZET

Reeks 2024: donderdagen: 18/04 + 02/05 + 16/05 + 30/05 + 6/06

Toelatingsvoorwaarden: U bent werkzaam in de hulpverlening met kinderen en/of jongeren en geeft (of wil) speltherapie (geven). U heeft een diploma bachelor of master in een deelgebied van de hulpverleningssector. Het is een meerwaarde om vertrouwd te zijn met het Co.D.A.E.-denkkader.

Locatie: Crookstraat 4, 9820 Merelbeke      Tel: 0497/208439      e-mail: tine.maeyens@gmail.com

Inschrijven: Via mail bezorgt u mij: Naam + Voornaam, Adres, Telefoon / GSM + email, Geboortedatum, Werkadres + Functie op werk

Betaling: De prijs is 450 euro voor deze module of 400 indien u alle 4 de modules volgt.

KBC: BE43 7370 5647 8901