5-daagse training speltherapie

Speltherapie is een specifieke vorm van therapie voor kinderen en jongeren. Kinderen praten vaak makkelijker via spel dan via de verbale taal. Om die speltaal goed te begrijpen en om goed te kunnen communiceren met het kind, is het nodig dat de therapeut de speltechnieken goed beheerst.

In de training ligt de klemtoon op de speltechnieken in de praktijk. Er wordt weliswaar een link gemaakt met bekende theoretische achtergronden, maar er wordt vooral geoefend. Speltechnieken moet je ‘in de vingers krijgen’.

Er wordt zowel stilgestaan bij het gewone spel, zoals het poppenhuis, het leger in de zandbak, maar ook bij spelen met klei, zwaardvechten, gezelschapsspelletjes en zo meer. Er wordt vooral gewerkt met eigen casusmateriaal van de deelnemers om zo veel mogelijk leerkansen te bieden.

De training omvat 5 dagen van 9u tot 15u45.

Programma: 5  dagen:

– 9u00 tot 12u00 / middageten  / 12u45 tot 15u45

 

Reeks voorjaar 2020:

Dinsdagen:  21/4 + 5/5 + 19/5 + 2/6 + 16/6    VOLZET!

DOOR DE EXTRA AANVRAGEN WORDT ER EEN EXTRA GROEP VOORZIEN.

Data zijn: 28/4 + 12/5 + 26/5 + 9/6 + 23/6

NOG 4 PLAATSEN 

 

Reeks najaar 2020:

Donderdagen: 1/10 + 15/10 + 29/10 + 12/11 + 26/11

NOG 5 PLAATSEN

Maximaal 8 deelnemers!

Toelatingsvoorwaarden:

U bent werkzaam in de hulpverlening met kinderen en/of jongeren en geeft (of wil) speltherapie (geven). U heeft een diploma bachelor of master in een deelgebied van de hulpverleningssector. Het is een meerwaarde om vertrouwd te zijn met het Co.D.A.E.-denkkader.

Locatie: Crookstraat 4, 9820 Merelbeke

Tel: 0497/208439    e-mail: tine.maeyens@gmail.com

 

Inschrijven: Via mail bezorgt u mij: Naam + Voornaam, Adres, Telefoon / GSM + email, Geboortedatum, Werkadres + Functie op werk

Betaling: De totale kostprijs is 350 euro.

KBC: BE38 7330 2034 5172

met vermelding van uw naam en welke opleidingsreeks u wilt volgen

(inschrijvingen zijn pas geldig na storting van het bedrag en het bezorgen van de nodige gegevens)