5-daagse opleiding Kindertherapie en begeleiding

Hoe we kinderen beter kunnen verstaan, om samen met hen op weg te gaan.

Deze kortdurende opleiding wordt gegeven door Tine Maeyens. Zij is licentiate klinische psychologie, gespecialiseerd in de cliëntgerichte en ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren. Zij is kindertherapeute, supervisor en docente in meerdere opleidingen. Vanuit haar werken met kinderen en jongeren brengt zij op een enthousiaste wijze haar kunnen en kennen over.

Zij gebruikt een eigen ontwikkeld kader, Co.D.A.E., dat heel bruikbaar is in het werken met kinderen en jongeren. Dit kader is gestoeld op theorie uit het cliëntgerichte gedachtegoed en omvat ook psychodynamisch denken, maar steunt vooral op de ontwikkelingspsychologie.

U zult adhv dit model beter zicht krijgen op de onderliggende problematiek van een kind, vlotter de doelstelling van een begeleiding kunnen bepalen, het ondersteunt uw therapeutisch handelen en denken, het helpt u wanneer u het gevoel heeft vast te lopen in de begeleiding en het vergemakkelijkt de vertaling van het therapeutisch handelen naar ouders en andere hulpverleners.

Tijdens de 5 dagen van de opleiding wordt de affectief-relationele ontwikkeling als theoretische achtergrond vertaald in praktisch te gebruiken handvatten. De klemtoon van de opleiding ligt op het werken in de praktijk! Ook wordt ruimte voorzien voor casussen.

Programma: 5  dagen: – 9u00 tot 12u00 / middagpauze / 12u45 tot 15u45

Inhoud:

Denkkader

Ontwikkelingsfasen van het kind

Therapeutische fasen + Houding van de therapeut

Mogelijkheid tot casussen in groepssupervisie te brengen.

Donderdagen:  11/01 + 25/01 + 8/02 + 22/02 + 7/03

Toelatingsvoorwaarden: U bent werkzaam in de hulpverlening met kinderen en/of jongeren. U heeft een diploma bachelor of master in een deelgebied van de hulpverleningssector.

Locatie: Bosakkers, Lochristi    Tel: 0497/208439     e-mail: tine.maeyens@gmail.com

Inschrijven: Via mail bezorgt u mij: Naam + Voornaam, Adres, Telefoon / GSM + email, Geboortedatum, Werkadres + Functie op werk, eventueel ondernemingsnummer

Betaling: De prijs is 450 euro voor deze module OF 400 euro indien u 3 of 4 modules volgt.

KBC: BE43 7370 5647 8901