Therapie ouders / gezin / begeleiding bij scheiding

Voor de ouders zijn er 3 mogelijke werkvormen. De meest voor de hand liggende en meest gebruikte werkvorm is de ouderbegeleiding. Maar wanneer we meer moeten inzetten op de relatie tussen ouder en kind of tussen meerdere gezinsleden, dan wordt geopteerd om ouder-kind-therapie of gezinstherapie te starten.

Ouderbegeleiding: voor ouders met de handen in het haar.

Ouder-kind-therapie: wanneer de relatie tussen ouder en kind spaak loopt. Dit gebeurt soms via speltherapie, creatieve of gesprektherapie, naargelang de mogelijkheden van het kind en de ouder.

Gezinstherapie: wanneer het gezin het gevoel heeft geen harmonieus systeem meer te vormen. Dit gebeurt soms via speltherapie, creatieve of gesprektherapie, naargelang de mogelijkheden van het gezin.

Begeleiding bij scheiding: scheiden is een moeilijk proces voor iedereen betrokken. Wanneer we hierbij zoeken naar de weg met de minste belasting voor de kinderen én de grootste kans op nieuw geluk voor elk gezinslid, dan is professionele ondersteuning soms aangewezen.

Deze gesprekken gaan altijd door tijdens de schooluren. Hiervoor wordt een briefje meegegeven met het kind voor school.

Een sessie van een uur kost 75 euro (ouder-kind-therapie).

Een sessie van anderhalf uur kost 110 euro (gezinstherapie of ouderbegeleiding).

U brengt het document van uw mutualiteit voor terugbetaling voor psychotherapie mee, zodat u recht hebt op gedeeltelijke terugbetaling.