Therapie kinderen en jongeren

Vooraleer therapie kan starten, is het steeds nodig een goed beeld te hebben op de onderliggende oorzaak van de problemen. Daarom wordt steeds eerst een belevingsonderzoek gehouden vooraleer therapie kan starten. Zie daarvoor de info onder Belevingsonderzoek.

Speltherapie: voor kleuters en lagere schoolkinderen.

Spelen is voor jonge kinderen een manier van communiceren. In het spel kunnen kinderen vaak makkelijker hun ervaringen en belevingen tot uiting brengen. Kinderen voelen zich ook veiliger in de ‘net-alsof’-ruimte die hierdoor ontstaat. Al spelend doorwerken kinderen hun problemen en leren ze nieuwe oplossingsvaardigheden kennen, zodat ze stap per stap beter functioneren.

Creatieve en gesprekstherapie: voor lagere schoolkinderen, pubers en adolescenten.

Kinderen en jongeren kunnen vaak vertellen hoe hun ervaringen zijn, maar vinden het vaak moeilijk om hun innerlijke beleving onder woorden te brengen. Vaak helpt het hen om al tekenend, schilderend of knutselend te praten om op die manier bij hun problematiek stil te staan.

Therapie voor kinderen in het kleuter- of lager onderwijs gaat altijd door tijdens de schooluren. Hiervoor wordt met school samen overlegd om een passend moment te vinden. Het kind krijgt ook telkens een briefje mee.

Een sessie van 45 minuten kost 58 euro.

Er wordt steeds een ontvangstbewijs meegegeven en u brengt het document van uw mutualiteit voor terugbetaling voor psychotherapie voor kinderen en jongeren mee, zodat u recht hebt op gedeeltelijke terugbetaling.